Sjuhärad

Färre poliser ute efter sparkrav

Nu börjar besparingarna inom polisen märkas i Borås. 70 miljoner ska sparas i Västra Götaland, nästan tre procent, vilket främst går ut över civilanställda. En förändring är att polisen nu tvingas ställa bilar för att istället bevaka arresten.

Det råder anställningsstopp för civilanställda inom polisen. Slutar någon så prövas det om en ersättning är nödvändig. De civilanställda hos polisen arbetar, förutom i arresten, i exempelvis receptionen, med städning och bilservice. Och det är inte populärt bland poliserna att ta över de här jobben:
– Det är frustrerande att göra detta, särskilt som det redan finns ett tryck från allmänheten att vi ska vara ute mer, säger Lennart Davidsson som är ordförande för polisfacket i polisområde Älvsborg.

Samtidigt innebär det att varje gång en polispatrull tvingas ta över arrestvakten minskar säkerheten för dem som är kvar där ute då möjligheten till uppbackning minskar om något skulle hända.

Polisens sparkrav, som motsvarar nästan tre procent i år, betyder också att man gjort sig av med bilar, försöker säga upp lokaler, tar telefonmöten i stället för resor och skär ner på utbildningen.
– Vi skjuter bara problemen framför oss, säger Davidsson. 

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se