Vildsvin i vägen på vägen

Viltolyckorna ökar och särskilt snabbt ökar antalet olyckor med vildsvin.

Antalet viltolyckor har ökat stort från förra året. Procentuellt sett är det olyckorna där vildsvin är inblandade som ökar mest. Nu ska de mest olyckdrabbade vägarna kartläggas.

Under första halvåret i år har det anmälts nära 20 000 viltolyckor till polisen. Det är en ökning med 15 procent jämfört med samma tid förra året. Jämfört med tidigare år har antalet olyckor där vildsvin är inblandade ökat markant. Hittills i år har det inträffat nästan lika många olyckor med vildsvin som det gjorde under hela förra året.

Men även om det är olyckorna med vildsvin som ökar mest, utgör de fortfarande en liten del i den totala statistiken. Av de upp emot 7 000 olyckor som inträffar varje år i Västra Götaland står till exempel rådjursolyckorna för 5 500.

För att minska viltolyckorna ska nu det Nationella Viltolycksrådet, som bland annat sammanställer olycksstatistik åt polisen, kartlägga de fem mest olycksdrabbade sträckorna i varje län och presentera förslag till åtgärder.