Mark

Teleavbrott i Mark - 600 berörs

600 abonnenter i Sputås, Älekulladal, Älekullaby och Öxabäck är just nu utan fast telefoni.
Felsökning pågår.