Sommarjobb

Upprört om barnförsörjning

Flera organisationer upprörs över att familjer i Bollebygd riskerar sänkt socialbidrag om barnen sommarjobbar. Omsorgschefen i Bollebygd, John Henriksson, menar att det kan vara bra träning för barn att bidra till familjens ekonomi. Men Eva Svedling på Rädda Barnen håller inte med.

Den lagändring som trädde i kraft förra året innebär att beslut om socialbidrag inte ska påverkas av om barnen jobbar. Med ett undantag. Tjänar barnen mer än 21 400 kronor om året får deras inkomst tas i beaktande. De flesta kommuner i Sjuhärad väljer att inte räkna in barnens löner, oavsett storlek. Så borde alla kommuner göra, menar Eva Svedling från Rädda barnen.)

Lena Holm är generalsekreterare på barnhjälpsorganisationen Majblomman. Hon tycker inte heller att barns lön bör räknas med vid beslut om socialbidrag, så som man gör i både Bollebygd och Herrljunga.

När Radio Sjuhärad ringde upp John Henriksson, omsorgschef i Bollebyggds kommun kände han inte till att det fanns ett särskilt belopp som ungdomar måste tjäna, för att lönen ska få räknas med vid beslut om socialbidrag.

Läs mer: