Sjuhärad

Ekobönder erbjuds mentorer

Trots ekonomisk lönsamhet väljer få att driva ekologiskt jordbruk. Därför erbjuds nu bönder mentorskap av organisationen Bondens ekoråd. Mentorn Gunnar Niklasson i Hällingsjö som varit ekologisk bonde i 30 år har stött på en del hinder på vägen.

Ogräsproblem och sjukdomar har inte avskräckt Gunnar Niklasson. Han har valt ekologiskt lantbruk främst av ideologiska skäl. Och att ekonomin påverkas positivt är ett plus i kanten.

Men för att få kalla sig kravbonde måste man leva upp till många krav. Kalven ska dricka mjölk från korna, inte pulvermjölk, och djuren ska ha större plats att röra sig på än djur inom konventionellt jordbruk. Dessutom finns restriktioner som gäller hurFå mediciner ska användas, hur mycket djuren ska gå ute och vilken mat de ska äta.

Sara Johansson
sara.johansson@sr.se