Västergötland

Västgötar betalar gärna för miljön - men ändrar inte beteende

Över hälften av västgötarna är beredda att betala extra, för att kompensera den påverkan på klimatet som deras semesterresan kan ha. Samtidigt verkar det som att få går från ord till handling, genom att konkret välja mer klimatvänliga semesteralternativ.

Drygt sju av tio västgötar tänker nämligen inte på vilka konsekvenser semesterresan har för klimatet, och inte heller låter de det påverka deras semesterval. Det visar en undersökning från ett försäkringsbolag.