Handbok mot hedersvåld

Socialtjänsten måste bli bättre på att arbeta med familjer där barnen skyddas på grund av hedersrelaterat våld. Det anser länsstyrelsen i Västra Götaland som nu gett ut en handbok som riktar sig till socialtjänsten.

Möjligheten till stöd i form av till exempel skyddat boende för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld eller hot har blivit bättre i Västra Götaland de senaste åren säger Mikael Thörn, socialkonsulent på länsstyrelsen som varit med och skrivit handboken, tack vare bland annat utbildningsinsatser från länsstyrelsen. Men arbetet på hemmaplan är alltså bristfälligt, inte bara här utan i hela landet och därför har länsstyrelsen nu gett ut handboken "Fem steg" med konkreta råd till socialtjänsten kring hur de ska arbeta.

Idag skyddas ett hundratal personer i länet i olika åldrar på skyddande boenden undan hedersrelaterat våld, men förhoppningen är att ett mer strukturerat arbete med familjerna ska kunna minska den siffran framöver menar Mikael Thörn.