Vårgårda

Vårgårda redo för svininfluensa

Kommunerna i Sjuhärad förbereder sig nu för ett större utbrott av den så kallade svininfluensan.
I Vårgårda har man börjat kontakta de företag vars verksamheter är extra viktiga för kommunen vid en pandemi.

I dagsläget har 32 personer i Västra Götaland insjuknat i den så kallade svininfluensan, men den siffran kan komma att ändras snabbt. I Höst väntas 400 000 svenskar drabbas av influensan och tiden för förberedelser börjar bli knapp.

Sedan pandemin uppdagades har kommunerna i Sjuhärad arbetat intensivt med att ta fram en plan på hur man ska hantera situationen om en eventuell pandemi bryter ut i deras kommun.

I Vårgårda kommun har man nu även tagit ner frågan på företagsnivå.
Respektive förvaltning har fått i uppdrag att kontakta lämpliga företag vars verksamhet bedöms som utsatt.

Annsofie Andersson
annsofie.andersson@sr.se