Läkarlöner inte offentliga

Läkarlöner är inte offentliga, det slår Kammarrätten fast i en dom, efter att Älvsborgs södra läkarförening begärt ut läkarnas löner.

Älvsborgs södra läkarförening begärde i våras ut löner på alla läkare som är anställda på Södra Älvsborgs sjukhus men fick nej av sjukhusledningen.

Kammarrätten anser inte heller att läkarföreningen ska få ta del av löneuppgifter för läkare som inte är medlemmar i fackföreningen, eftersom det skulle strida mot sekretesslagen.