Borås

Staffavgift för Gina Tricot

Gina Tricot i Borås tvingas nu betala tulltillägg på drygt 83 000 kronor.

Det slår Tullverket fast efter en utredning där det framgår att Gina Tricot lämnat fel uppgifter vid tulltaxering.

Tulltillägget är en sanktionsavgift som riktar sig mot brister i anmälnings och uppgiftsskyldigheten vid tullbehandling av kommersiell import.