Sjuhärad

Oklar framtid för stödverksamhet

Det är oklart om stödverksamheten Utväg, för misshandlade kvinnor och män som slår, kan fortsätta nästa år. Sedan Kriminalvården drog sig ur saknas pengar till den tjänst som arbetar förebyggande med männen.

(utväg startade som ett projekt 2001 för att stötta både kvinnor, barn och män i relationer där det förekommer våld. Utväg har varit ett samarbete och bekostats av kommunerna i Sjuhärad, regionen och Kriminalvården.

Men sedan Kriminalvården, som stod för stödet till de misshandlande männen, drog sig ur för några två år sedan har det saknats pengar. Länsstyrelsen har täckt upp tillfälligt men vid årsskiftet är också de pengarna slut. Det är nu därför oklart om Utväg kan fortsätta, verksamhetschefen Gull-Maj Larsson säger att Utväg bygger på att man arbetar med de tre grupperna samtidigt:

Ann-Christine Simonsson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att man inte vet hur man ska lösa finansieringen. Det ekonomiska läget är ansträngt både för kommunerna och regionen.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se