Borås

Sommaröppet på ungdomsmottagning

Som tidigare år satsar ungdomsmottagningen i Borås på att ha öppet även under sommaren. Det handlar inte bara om akut p-piller och ungdomar som vill testa sig för könssjukdomar. En stor, och viktig del, av verksamheten handlar om att också hjälpa unga med psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen har tre anställda som jobbar med frågor som rör psykisk ohälsa hos ungdomar. Det handlar bland annat om att få en samtalskontakt när man upplever att livet är svårt på olika sätt. Man har försökt att ha hög tillgänglighet och inte bygga upp långa väntetider -även under sommaren. En medvetens satsning från primärvården i Södra Älvsborg har gjort det här möjligt, säger verksamhetschefen Ingrid Klämberg:
– Jag tror att vi är väldigt unika som har de här tre tjänsterna.

Mina Benaissa
mina.benaissa@sr.se