Minkuppfödare rädda för nya attacker

Många pälsdjursuppfödare och pälstillverkare fruktar attacker från djurrättsaktivister i morgon lördag. Då firas Djurens dag och aktivistgrupper har i e-brev till Göteborgsposten antytt att det inte är uteslutet med attacker.
I början av veckan brann ju Svenljunga Mink i Svenljunga ned till grunden. Fabriken tillverkade foder till uppfödare runt om i Sverige och Djurens befrielsefront tog på sig skulden för mordbranden. Håkan Karlsson, styrelsemedlem i Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund, säger till Radio Jönköping att det är väldigt psykiskt påfrestande för människor som sysslar med en laglig verksamhet att ideligen utsättas för hot via internet och telefon. Håkan Karlsson säger att uppfödarna tvingas lita på att samhället tar sitt ansvar, men att de också bildar nätverk för att hjälpa varandra. Under helgen kommer dessutom vissa uppfödare att vaka över sina farmer dygnet runt, av rädsla för aktivisterna.