Hjälmbärarna allt fler i Borås

Allt fler i Borås använder cykelhjälm. En färsk undersökning visar att mer än var tredje cyklist i Borås har hjälm. redan redan förra året var Borås den stad i Sverige där cykelhjälmar är vanligast.
I den årliga mätningen har fler än 1400 cyklister observerats på cykelstråk, utanför skolor och arbetsplatser - 38 % hade hjälm på sig. Vid förra årets mätning hade knappt 35% hjälm, redan då var Borås den hjälmtätaste staden i jämförlse med ett 20tal andra svenska städer.