Frist för sparplaner inom räddningstjänsten

De neddragningshotade deltidsbrandkårerna i Sjuhärad har fått lite andrum. Vid ett möte i går beslutade Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att skjuta fram beslutet om besparingar. 2,6 miljoner kronor ska sparas enligt de fem medlemskommunerna i förbundet.
För att klara det har räddningstjänstförbundet lagt ett förslag som bland annat säger att antalet utryckande brandmän på deltidsbrandkårerna i Viskafors och Trädet minskas - något som mötts av hård kritik. De brandmän som kritiserar planerna menar att neddragningen innebär en kraftigt försämrad säkerhet för invånarna. Bland annat skulle inte längre några livräddande rökdykarinsatser kunna göras, utan deltidsbrandkårerna skulle bli tvungna att vänta in förstärkning från Borås eller Mark. Enligt förslaget ska också vaktstyrkan i Borås reduceras.