Ingen arbetsmarknadsljusning

Arbetslösheten fortsätter att öka efter semestern. Det visar statistik från länsarbetsnämnden. Och samtidigt råder det osäkerhet om när det kommer att vända till det bättre.
De lediga jobben blir färre och färre och många varslas om uppsägning. I september stod 5,1 procent av de arbetsföra i Västra Götaland utan jobb, vilket är en ökning med en procentenhet på ett år. Det är främst bland ungdomarna som arbetslösheten ökar. Ungdomarnas andel av dem som anmäls arbetslösa är 40 procent mot 37 procent förra året. På samma gång blir de som går i arbetsmarknadsåtgärder märkbart färre. Utredaren Monica Klawitter-Karlsson på länsarbetsnämnden svävar på orden på frågan när det kommer att ljusna på arbetsmarknaden igen, men poängterar att de flesta tror på en vändning i slutet av nästa år. Men prognoser är som sagt osäkra, tillägger hon.