Attraktiva villatomter pressar huspriser?

Det är ont om bostäder i Borås och huspriserna stiger kraftigt - men det byggs inte så mycket. Men nu föreslår kommunen tre nya centralt belägna områden på Sjöbo, Hässleholmen och Brämhult som lämpliga för villa- eller radhusbebyggelse.
Det har länge varit trögt på byggmarknaden i Borås. Flerbostadshus byggs inte. Det är för dyrt. Hyrorna täcker inte byggkostnaderna, tror byggherrarna. Villor byggs det inte heller i någon större omfattning - även om det har ljusnat det senaste året då några har byggts i Fristad och Viskafors och några tomter har sålts i vid Sjömarken. Men det är i Borås yttre kommundelar och nu tror kommunledningen att det ska vara mer attraktivt att presentera alternativ i de centrala kommundelarna. Det var ju inga större problem för Wästbygg häromåret att finna intressenter till Kypedalen på Hässleholmen. Därför lägger man nu fram ett förslag på 16 tomter på vid Jällbygatan, inte så långt från Kypedalen, 17 tomter ovanför Sjöbovallen, parallellt med Lindormsgatan, och elva tomter i hörnet Dammkullevägen/Dammgatan i Brämhult. I några fall tänker man sig villor, i andra radhus.