Inga besked från Messing om olycksväg

Ansvarig minister för det svenska vägnätet infrastrukturminister Ulrica Messing besökte i går riksväg 40. I en personbil åkte hon sträckan Göteborg- Borås-Jönköping. Men Ulrica Messing kunde inte lova några pengar till utbyggnaden av riksväg 40 till motorväg öster om Borås.
ara några timmar tidigare hade ansvarig minister Ulrica Messing passerat platsen där olyckan inträffade. Just den sträckan och några mil därefter hör till dom smalare sträckorna på riksväg 4o och har varit olycksdrabade. Just nu arbetar näringsdepartementet på prioriteringen av vilka vägar som ska rustas upp och vid nyår beräknas regeringen ge besked om hur pengar till väg-, och järnvägsutbyggnaden för dom kommande tio åren skall fördelas, 364 miljarder finns att fördelas under perioden. Men det enda beskedet Ulricka Messing kunde lämna i går var att farliga vägar kommer att prioriteras, det skriver Göteborgsposten i dag. Hon sa också att hon ville ha fler fartkamror. I dag fins det ett par fartkameror utmed den olycksdrabbade sträckan. Med ny teknik då bilderna kan hämtas via nätet kommer arbetet att identifiera fortkörare att går snabbare. Enligt Ulrica Messing skall inte det arbetet i framtiden behöva utföras av poliser.