Revisorer kritiserar dåligt underhåll

Borås kommuns revisorer riktar nu hård kritik mot det bristande underhållet av kommunens gator och VA-nät. Det bristande underhållet kan leda till omattande kaptialförstöring när det gäller gator, broar och VA-nätet vars värde dag beräkans till mellan tre och fyra miljarder kronor.
I en rapport skriver revisorerna att tydliga effekter syns av det bristande underhållet. Särskilt allvarligt anser revisorerna att det eftersatta brounderhållet är. Broarna har inte åtgärdats trots anmärkningar vid besiktningar. Revisorerna konstaterar också att beläggningsunderhållet i borås ligger lågt i föärhållande till dom kommuner som revisorerna jämfört med.