Toarpshus räddas av skattebetalarna

Dom akuta ekonomiska problemen för kommunala bostadsbolaget Toarpshus kommer att lösas.
Kommunstyrelsen i borås skjuter till 2,6 miljoner kronori ägartillskott till bolaget som gick med en miljon i förlust 2002. Toarpshus räddas dämed från likvidation. För att på sikt saneras ekonomin i Toarpshust förseslås en försäljning av en del av bolagets fastigheter. Kommunstyrelsen vill också ha ett samarbete mellan Toarpshus och Viskaforshem och att vd´n i Viskaforshem också blir vd för Toarpshus.