Slamtvist står Borås dyrt

Borås kommun tvingas betala över 1,3 miljoner kronor i skadestånd till företaget Slamsugningsverket i Brämhult. För fem år sedan gick Slamsugningsverket miste om ett kontrakt på tömning av privata avloppsbrunnar, trots att företaget hade lagt det lägsta anbudet.
Regelbunden tömning av trekammarbrunnar och tankar är nödvändig för dem som inte har kommunalt avlopp och det är kommunen som ska kontraktera entreprenören som gör jobbet. Det var vid en sådan upphandling 1998 som Slamsugningsverket blev diskat av Borås kommun. Den diskningen grundade kommunen på att Slamsugningsverket hade tömt brunnar utan att ha avtal med kommunen. Det var visserligen fel av företaget, konstaterar hovrätten i Göteborg, men inte ett allvarligt fel. Därför borde Slamsugningsverket ha fått det nya kontraktet eftersom företaget var billigast.