Boxning i riksdagen

Proffsboxning bör tillåtas i Sverige. Det anser moderaternas riksdagsman Ulf Sjösten i en av många motioner - förslag till riksdagen - som i år har lämnats in av bland andra Sjuhäradsbygdens riksdagsmän.
Här är ytterligare några exempel ur årets motionsflod. Claes Västerteg är en av två c-motionärer som vill att nikotinplåster och tuggummin även ska säljas av andra butiker än apoteket. De föreslår till exempel tobaksaffärer som lämpliga försäljningsställen. Dessutom är han med och föreslår att det ska bli tillåtet att använda ljuddämpare för jaktvapen. Moderate Ulf Sjösten är Sjuhärads flitigaste motionär. Förutom proffsboxningen vill han att textilmuseet i Borås ska bli ledande i Norden när det gäller textil kulturhistoria. Dessutom vill han ha en fjärde polishögskola i Sverige och den skulle i så fall ligga i Borås. Else-Marie Lindgren (kd) vill att de kommuner som vill får rätt att fördela sina subventioner till barnomsorg också till föräldrar som vill ta hand om sina egna barn hemma. Anne-Marie Ekström (fp) vill ha medborgarkontrakt mellan samhället och individen, där det klargörs vilka skyldigheter som de har gentemot varandra. Men av alla motioner som lämnas in varje år, är det bara ett fåtal som blir verklighet.