Flyktingfamilj får stanna

Flyktingfamiljen Rajkovic i Fritsla får stanna i Sverige. Det har utlänningsnämnden beslutat. Nämnden ändrar därmed sitt tidigare avvisningsbeslut.
Familjen får alltså uppehållstillstånd och nämnden hänvisar till humanitära skäl, bland annat de tre barnens barnens bästa. Efter det tidigare avvisningsbeskedet vårdades flera familjemedlemmar för psykiska problem och Fritslaborna har länge kämpat för att familjen Rajkovic, som är romer från Serbien, inte ska tvingas lämna landet. Bland annat har Fritslabor samlat namn på protestlistor, demonstrerat och gjort ett besök hos utlänningsnämnden och i riksdagen.