Klart för ny gymnastikhall vid Engelbrektsskolan

Det står nu i praktiken klart att en ny gymnastikhall kommer att byggas vid Engelbrektskolan i Borås.
Byggnadsnämnden tog igår det avgörande beslutet att ge bygglov. Socialdemokraterna och vänsterpartiet var emot beslutet. De ville renovera den gamla hallen men i den borgerliga majoriteten menar man att 25-miljonersbygget blir billigare än en hälften så dyr renovering eftersom den också innebär ett tillskott på två nya lektionssalar.