Inget minkförbud än

Det blir inget förbud mot minkuppfödning i Sverige, åtminstone inte på ett bra tag. Det framgår av det förslag som utredaren Eva Eriksson (fp) lämnade till regeringen idag. Karl-Erik Johansson på Hulans minkfarm utanför Svenljunga var lättad idag.
De flesta minkuppfödare kan andas ut sedan det blev klart att pälsdjursuppfödningen blir kvar, enligt utredningsförslaget. Men uppfödarna får också viss kritik. Den handlar om att burarna utvecklar ett stereotypt beteende och att burmiljön inte erbjuder tillräcklig stimulans för minkarna. Om förhållandena för djuren inte kan förbättras till år 2010 bör minknäringen helt eller delvis lägga ner.