Ny hall till Engelbrektskolan blir dubbelt så dyrt

Igår berättade Radio Sjuhärad att Engelbrektskolan i Borås kommer att få en helt ny gymnastikhall. En ny hall kommer att kosta dubbelt så mycket som en renovering av den nuvarande hallen skulle kostat. Men trots det anser byggnadsnämndens moderate ordförande Claes Palmén att en ny hall är att föredra.
En ny gymnastikhall till Engelbrektskolan har diskuterats sedan 1998, och före valet lovade i stort sett samtliga partier att den skulle byggas. Men när de borgerliga hade vunnit valet så var pengarna slut, och byggplanerna sköts upp. När man ändå bestämde sig för att säga ja till hallen hade socialdemokraterna och vänstern ändrat sig. Och Borås stadsbyggnadschef PO Wallner hävdade att hallen låg på fel plats. Men trots det beslutades det alltså tills slut att Engelsbrektskolan kommer att få en ny gymnastikhall. Men på grund av de utdragna diskussionerna kommer hallen inte stå klar till nästa höst, som många hoppats, utan kanske först 2005.