Många utan Borås Tidning

Många prenumeranter i Sjuhärad fick äta frukost utan sin morgontidning idag. Drygt hälften av Borås Tidnings upplaga har inte kunnat tryckas i natt på grund av ett haveri i tryckpressen. Det är dels Borås centrala delar, Viskafors, Rydboholm och Sandared som inte har fått någon tidning.