Färre patienter får träffa läkare

Färre patienter inom primärvården i Västra Götaland får i dag träffa läkare än tidigare. Sjukhusens dåliga ekonomi har lett till att patienter skrivs ut allt tidigare och hänvisas till primärvården.
De tidiga utskrivningarna från sjukhusen har lett till en ökad belastning på vårdcentralerna dom senaste åren. Därför har man försökt att styra patienttillstömningen inom primärvården så att distriktsköterskorna får ta mer patienter och läkarna mindre. Sköterskor med särskild kompetens hjälper till med att bedöma sjukdomsfallen. För att klara av det har sköterskorna vidareutbildats inom flera områden, bland annat astma, diabetes och hjärt- och kärlsjukvård. Enligt statistik från Västra Götalandsregionen har läkarbesöken minskat med sju procent bara det senaste året. Men det finns problem med att primärvården får ta ett större ansvar, säger distriktläkare Per Häggblad till Radio Sjuhärad. Enligt Hägglbad måste primärvården byggas ut för att kunna ta emot fler patienter i framtiden. De patienter som Radio Sjuhärad har pratat med är kritiska till att distriktsköterskorna tar hand om alltfler patienter. Patienterna vill helst träffa en läkare när man söker hjälp på en vårdcentral.