Satsning för att rädda hotad vildmark

En av de största orörda vildmarkerna i Borås ska räddas av Borås stad. Det är Vänga mosse, en väldig myr strax norr om Borås, som hotar försvinna.
Orsaken är bland annat utdikning och nedfall av kväve som gjort att mossen håller på att växa igen. Miljökontoret vill nu snabbt ha en skötselplan som innebär att man avverkar träd och röjer buskar.