Ökat intresse för övervakning

Kameraövervakningen ökar i Sjuhärad. Intresset har ökat den senaste tioårsperioden och ökade ytterligare efter mordet på Anna Lindh.
Mellan åren 1978-93 fick länsstyrelsen in 18 tillståndsansökningar från företag, banker och postkontor i Sjuhärad som ville ha kameraövervakning. Den senaste tioårsperioden har tio gånger fler ansökningar kommit in till länsstyrelsen, över 180 stycken. Tomas Davidsson på TD Larm i Borås säger att han har märkt av det ökade intresset. Enligt Tomas Davidsson har intresset för övervakningskameror ökat ytterligare efter mordet på Anna Lindh.