Dalsjögläntan kan bli kvar

Äldreboendet Dalsjögläntan kan få vara kvar, men då i en nästan helt annan form än idag. Det skriver kommundelsnämnden i Dalsjöfors till kommunledningen i Borås.
Äldreomsorgen i Borås anses ha för många tomma lokaler och politikerna i lokalförsörjningsnämnden vill säga upp hyreskontrakten för flera boenden, däribland Dalsjögläntan. I så fall skulle endast korttidsboendet få vara kvar. Där kan åldringar bo tillfälligt efter exempelvis sjukhusvistelse, tills de kan klara sig själva. Efter protester och utredningar föreslår nu kommundelsnämnden att Dalsjögläntan ska få vara kvar, med mer verksamhet än bara några få platser för korttidsboende. Bland annat vill kommundelen ha kvar en del platser för demensvård. Främsta motivet till försöket att ha kvar Dalsjögläntan är att kommundelen behöver vårdplatserna, då antalet äldre ökar i framtiden. Dessutom finns det idag finns ett gott samarbete med exempelvis vårdcentral, tandläkare och apotek. Sammantaget bör Dalsjögläntan få vara kvar, skriver kommundelsnämnnden i Dalsjöfors till de beslutande politikerna i kommunledningen.