Gratis arbetskläder utreds

Personalen inom Vårgårdas äldreomsorg kan komma att få gratis arbetskläder. En kvarts miljon skulle det kosta men några pengar att köpa in kläderna för finns inte, enligt socialkontoret.
Pengarna måste i så fall tas någon annanstans inom kommunen, heter det. Förslaget kommer från socialdemokraterna i Vårgårda. De menar att det skulle innebära en större trygghe för de äldre om äldreomsorgspersonalen hade likadana kläder. För personalen handlar det om att minska slitaget på egna kläder. Fria arbetskläder skulle kosta skattebetalarna drygt en kvarts miljon, dvs en tusenlapp per anställd. Utredningen överlämnas nu till politikerna i kommunledningen som får fälla avgörandet.