Naturreservat i Lindåsabäcken

Nu finns planer på att skydda Lindåsabäcken i Häggåns avrinningsområde genom att bilda ett naturreservat.
Enligt Jenny Pleym, kommunbiolog i Borås, har Lindåsabäcken mycket höga naturvärden och till och med den utrotningshotade flodpärlmusslan klarar av att föröka sig i bäcken. Det gör den bara på ett tiotal platser i syd- och mellansverige. I Lindåsabäcken finns det öring som är nödvändig för att flodpärlmusslan ska föröka sig. Här finns också en mycket intressant flora och en bottenfauna i bäcken som inte borde trivas där på grund av det sura vattnet. Enligt Jenny Pleym är Lindåsabäcken en nationalklenod och det borde inte bara vara ett kommunalt intresse att bevara bäcken.