Protester mot master i Örby

Grannarna till vattentornet i Örby kräver att alla master som monterats på vattentornet ska tas bort. De vill också att en mätning görs av strålningen från masterna.
Vattentornet i Örby ligger på en höjd mitt i samhället. På och bredvid tornet sitter det en rad kommunikationsmaster. Det är bland annat mobilmaster, tevelänkar och radiomaster för räddningtjänst och radioamatörer. Strålningen från masterna är omdebatterad och forskarna är inte överens om hur farlig den är. I Örby har masterna vållat en hel del oro bland de närboende och det ligger många bostadshus nära vattentornet. Större delen av samhället ligger inom en halvkilometers radie från vattentornet. Nu kräver de närboende, i ett brev till kommunen, att samtliga master måste bort från tornet, genom att kommunen inte förnyar tillstånden för masterna när de går ut. Dessutom kräver de att det genast görs en mätning av strålningen i området.