Läkarprotest mot sjukvårdsdirektör

Ett 70-tal västsvenska läkare protesterar mot sjukvårdsdirektören Daniel Holmdahl, som leder omorganisationen av Västra Götalands sjukvård.
Holmdahl ska ha sagt att det bara är en prestigefråga för sjukhusen att ha ett eget akutintag och att läkarna sover ihop ett berg av komptid, något som läkarna tycker är både raljanta och provokativa påståenden. Annette Nordström, röntgenläkare på Borås lasarett, är en av dem som skrivit under uppropet. Och hon anser att Holmdahl insinuerar att läkarna är oseriösa.