Arbetsmiljöinspektionen kritisk till gymnastikhall

Hotet mot den gamla gymnastiksalen vid Engelbrektskolan i Borås ser nu ut att vara undanröjt. Enda hotet som är kvar är en kall vinter. Det är arbetsmiljöinspektionen som hotat med att stänga gymnastiksalen eftersom den på flera punkter har allvarliga brister.
Det var i våras som arbetsmiljöinspektionen efter ett besök i idrottshallen påpekade flera brister. Inspektionen pekade bl. a. på att rutinerna för säkerhet och utrymning var bristfälliga och glasrutor som sitter högt upp ut efter taket hade ramlat ner och skadat elever som idrottat i hallen. Dessutom var det på tok för kallt i hallen. Inspektionen gav Borås stad cirka två månader på sig att rätta till bristerna annars skulle hallen stängas och fick inte användas. En ny hall skall byggas men den kommer inte att vara klar förrän om två år och en stängning skulle därför få svåra konsekvenser. Borås har därför överklagat ärendet till regeringen. Men arbetsmiljöinspektionen har haft nya överläggningar med Borås stad samtidigt som man har rättat till de flesta bristerna. Men fortfarande är värmen i hallen ett problem, visserligen ansåg Kjell Jansson högste ansvarig för Borås alla lokaler, att det gott gick att ha sexton grader i hallen Men han får en ordentlig bakläxa av arbetsmiljöinspektionen. Minst 18 grader ska det vara och i lärarnas personalutrymme minst 20 grader annars får hallen inte användas. Därför kan en ordentlig köldknäpp i vinter stänga hallen.