Besparingar i Bollebygd

Det blir personalnedskärningar i Bollebygd när barn- och utbildningsnämnden tvingas spara över fyra miljoner kronor nästa år.
Minst 10 tjänster kommer att försvinna inom verksamheten, men det kan röra sig om fler enligt chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Martin Barkstedt. Ramarna som barn- och utbildningsnämnden skall hålla sig till 2004 innebär en minskning med 4,1 miljoner kronor jämfört med 2003. Barngrupperna i förskolan och elevgrupperna i skolan kommer att öka i storlek. Risken är stor för att arbetsmiljön blir försämrad för personal och elever när pengarna inte längre räcker till. Men sparkraven kan bli ännu hårdare för barn- och utbildningsnämnden om besparingen genomförs under en tvåårsperiod, istället för tre som förslaget lyder nu.