Fler naturområden i Sjuhärad kan få skydd

Åtta större naturområden i Sjuhärad kan komma att skyddas för framtiden. De kan komma att få status som Natura 2000-områden och därmed få ett ökat skydd.I Sjuhärad är det framförallt stora myrar i Tranemo och Svenljunga som kan få status som Natura 2000-områden.
Det är sammanlagt 20 nya naturområden i Västra Götaland som kan få ökat skydd. Natura 2 000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU. Hittills finns det 354 områden i Västra Götaland. Nu vill regeringen komplettera och utvidga antalet områden. Länsstyreslen har därför vaskat fram nya områden och åtta av dessa områden finns i Sjuhäradsbygden.