Bönder oroliga inför framtiden

Lantbrukarna i Sjuhärad är oroliga inför framtiden. Det visar en ny undersökning.
Det är Hushållningssällskapet Sjuhärad som undersökt vad nötkötts- och mjölkbönder i Ulricehamns kommun tror om framtiden. Lantbrukarna i Ulricehamn oroar sig mest för nyrekryteringen och svag lönsamhet. Dessutom styr jordbrukspolitiken mycket av hur deras framtid kommer att se ut. Av de 92 tillfrågade lantbrukarna i undersökningen svarar en fjärdedel att de antagligen inte kommer att producera kött om fem år. En tredjedel svarade att de inte vet om de har sin verksamhet kvar om fem år.