Rättegång om bingohärva

Idag inleds rättegången mot de inblandade i den stora härvan kring Trivselbingo. Styrelsen och föreståndaren åtalas för bokföringsbrott.
Folkpartisten Sture Karlsson, som är ordförande i lokalförsörjningsnämnden i Borås, är liksom de tre andra som satt i styrelsen för Trivselbingo åtalad för bokföringsbrott medan föreståndaren misstänks för grovt bokföringsbrott. Trivselbingo drev bingohallar i bland annat Borås och Kinna fram till konkursen i januari förra året. Då upptäcktes det att bokföringen var ett enda kaos. På ett konto skulle det exempelvis finnas 2,7 miljoner kronor enligt bokföringen, men det fanns bara drygt hundratusen kronor. Föreståndaren, som hade ansvar för den dagliga bokföringen, åtalas för grovt bokföringsbrott. Men enligt åklagare Bengt-Olof Berggren var det styrelsen som hade det övergripande ansvaret. Styrelsen ska ha känt till att bokföringen inte fungerade, ändå ingrep man inte. Enligt Berggren kommer just ansvarsfrågan att bli central i rättegången. Åtalet gäller enbart bokföringsbrott och åklagare Bengt-Olof Berggren säger att man inte utrett om någon stoppat pengar i egen ficka. Det finns inget som tyder på det, men eftersom bokföringen inte fungerat går det att misstänka vad som helst, säger Bengt-Olof Berggren.