Fortsatt lågt grundvatten

Grundvattennivåerna i Sjuhärad och resten av Västsverige är fortfarande mycket låga, enligt SMHI och Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU. Detta kan medföra problem med vattentillgången i grävda brunnar. Det behövs betydligt mer regn än normalt under den närmaste månaden för att grundvattnet i Västsverige ska nå tillfredsställande nivåer, enligt SMHI och SGU.