Kommuner protesterar mot polisplaner

Kommunstyrelserna i Borås, Uddevalla och Skövde protesterar i ett brev till polismyndigheten mot planerna på en gemensam kommunikationscentral för polisen i Västra Götaland.
Enligt Björn Bergqvist, moderat och ordförande i kommunstyrelsen i Borås, har polisen gått bakom ryggen på kommunerna. I brevet skriver man att även om polisens organisation och funktion är en statlig angelägenhet så borde kommunerna fått förslaget om besparingar och en central kommunikationscentral i Göteborg på remiss. I kommunerna finns en oro för att förslaget inte tillgodoser medborgarnas krav på polisservice, att lokalkännedom som finns i nuvarande organisation kan gå förlorad och att konsekvenserna i berörda områden utanför Göteborg blir ytterligare inskränkningar av resurser.