Kommunalt bolag i Mark bryter mot 3 G-regler

Ett kommunalt bolag i Mark bryter mot riktlinjerna från kommunens miljönämnd och byggnadsnämnd att inga 3G-master får sättas upp närmare än 200 meter från bostäder.
Marks Värme AB lät ett bolag sätta upp en 3 G-antenn mitt i ett bostadsområde i Kinna, en placering som miljönämnden några månader tidigare sagt nej till. För ett år sedan så ansökte operatören om bygglov för att sätta upp en 3 G-antenn på värmeverkets skorsten, som ligger mitt i det stora bostadsområdet Snickaren i Kinna. Miljönämnden sa nej och hänvisade till nämndens riktlinjer, som säger att inga 3 G-master får sättas upp närmare än tvåhundra meter från bostäder, skolor och dagis. Men då drog operatören tillbaka bygglovsansökan eftersom han upptäckte att det fanns en annan och enklare lösning. Bolaget kontaktade värmeverket direkt för att köpa sig en plats. Den verkställande direktören Bengt Allan Frost lät bolaget sätta upp en antenn. Enligt Frost var det en gärning som gynnade utvecklingen i landet. I våras var riktlinjerna från miljönämnden och byggnadsnämnden väl kända, men de hade, enligt Bengt Allan Frost, inte nått värmebolaget.