Förre teaterchefen i Borås på nytt jobb

Förre teaterchefen i Borås - JP Bordahl, som Borås kommun betalade över 800 000 kronor för att bli av med - har nu fått nytt jobb.
Bordahl blir ny ordförande i Hultsfredsfestivalens ledningsgrupp. Det var efter en konflikt med kulturledningen inom Borås kommun som Bordahl köptes ut av kommunen för två årslöner. JP Bordahl säger själv: -Efter att ha arbetat i en offentlig kulturinstitution strypt av inkompetens, rädsla och blygrå kommunala tjänstemän lockar friheten i en organisation som aldrig läst Jantelagen och aldrig sett några hinder.