Mark kontrollerar antennerna i Örby

Marks kommun har lovat att ta reda på vad det är för typ av antenner som finns på vattentornet i Örby.
Dessutom ska en mätning göras av den strålning som antennerna alstar. Detta kom fram idag på förmiddagen på ett möte mellan de boende kring vattentornet och kommunalråd i Mark.