Sparförslag kvarstår

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad drog som väntat tillbaka förslaget att lägga ner distriktssköterskemottagningar i Sjuhärad på sitt sammanträde igår. Men sparkravet kvarstår.
Sparkravet för distriktssköterskorna kvarstår och hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att fatta nya beslut i ärendet. Man skall nu undersöka ett samarbete med kommunerna för att distriktssköterskor skall kunna hyra in sig i till exempel kommunala serviceboenden. När det gäller övriga sparförslag antogs de av nämnden. Öppettiderna på primävårdens jourcentraler i Skene och Ulricehamn minskas, sjukstugan i Ulricehamn får i fortsättningen bara åtta platser och bidraget till fotvårdsbehandlingar minskas med två miljoner kronor.