Mark

Chef slutar- blir konsult åt kommunen

Avgående socialchefen i Marks kommun, Magnus Hultin får 125 000 kronor för att bistå den tillträdande socialchefen, Henry Freij. Avtalet gjorde upp över huvudet på socialnämndens politiker!

Enligt ett kontrakt som skrivits mellan kommunchef Bo Renman, även han är på väg att sluta, och Magnus Hultins konsultfirma. Hultin slutar som socialchef den 15 januari nästa år för att starta eget som konsult. Och det är som sådan han nu alltså anlitas av sin gamla arbetsgivare, för 5 000 kronor om dagen.

Dessutom ska Marks kommun betala ersättning för resor för Magnus Hultin med högst 500 kronor per dag. Det kan alltså ge ytterligare 12.500 kronor.

Ingen av socialnämndens ledamöter var informerade om avtalet. Inte ens presidiet, dvs Owe Eglinger socialdemokratisk ordförande eller vice ordförande Mia Magné, centerpartist.

- Jag är förvånad och besviken, säger Mia Magné och Owe Eglingert säger nästan exakt samma sak när SR Sjuhärad når honom.

Båda hade velat vara med när avtalet skrevs och båda anser att ställföreträdande Henry Freij skulle klara jobbet utan den massiva hjälp som nu avgående socialchefen gjort upp med tillika avgående kommunchefen Bo Renman om.

Pelle Pellby, socialdemokratiskt kommunalråd stöder avtalet och hävdar att det bara kostar 200 kronor mer per dag än socialchefens nuvarande anställning. Pelle Pellby räknar då inte med de ytterligare 500 kronor som avgående socialchefen får i reseersättning varje dag han tar sig till Mark. Med det tillägget blir det 700 kronor per dag extra.

– Att det satts till 25 dagar är väl en nivå som socialchefen och kommunchefen anser att det behövs, säger Pelle Pellby. Något som de båda ledande socialnämndpolitikerna, Owe Eglinger och Mia Magné inte håller med om. De anser att den massiva stödet inte hade behövts. Men beslutet är nu fattat över huvudet på socialnämndens politiker.

En annan intressant sak är att socialchefen sitter som socialchef och bedömer hur mycket han behövs och till vilket pris och den 11 november skriver under ett avtal i egenskap av egen företagare som han är först efter den 15 januari då han gör sin sista arbetsdag. Att avtalet börjar gälla först på tisdagen den 19 februari och inte på måndag torde försklaras att de båda höga cheferna bläddrade i årets almanacka och inte i en almanacka för 2010. Slutdatumet är också felaktigt men får sin förklaring om man ser det som cheferna tittar i fel års almanacka.

Socialchefen säger också att han informerat ordförande och vice ordförande men båda dessa känner inte igen den beskrivningen av vad som verkligen hänt.