"Återbäring" till kommunerna

Kommunerna har fått minskade försäkringspremier. För Borås del handlar det om 25 miljoner kronor, pengar som nu kan komma att användas till att minska neddragningarna.

Det är försäkringsbolaget AFA som på grund av ökad avkastning sänker premien för en försäkring som kommunerna tecknar för sina anställda.

Nu på onsdag och torsdag kommer årets största debatt att hållas i kommunfullmäktige - den om nästa års budget.
Då kommer åtminstone Socialdemokraterna att kräva att de 25 miljoner skickas ut till nämnder och kommundelar för att stärka deras ekonomi.