Mark

Valfrihet i hemtjänsten i Mark

Marks kommun kommer troligen att införa valfrihet inom hemtjänsten. I så fall får invånarna välja själva om de vill ha sin hemtjänst från ett företag eller från kommunen

Flera kommuner i Sjuhärad har redan infört ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det betyder att vårdtagaren själv väljer vem som ska utföra hemtjänsten, och en del andra tjänster. Exempelvis ingår också boende och korttidsvård i särskilda boendeformer och dagverksamhet i valfrihetsssystemet.

Beslutet att införa valfrihetssystem drevs igenom i kommunstyrelsen av de borgerliga under måndagseftermiddagen - detta trots att Vänsterpartiet ville stoppa förslaget, och socialdemokraterna ville vänta och utreda saken mer.

– Vi tycker att vi ska titta lite extra på två frågor. Det ena är att säkerställa kvalitén, den andra att vi ska få reda på mer om vilket timpris som företagen vill ha.

Vad vet man om hur mycket kommunen sparar på det här?

– Alltså egentligen sparar vi ingenting, snarare så att vi får en del omställningskostnader på kort sikt. Sedan hur det ser ut på lång sikt är det egentligen ingen som kan svara på - om det kommer kosta mer eller mindre, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Pelle Pelleby.

Nu ville socialdemokraterna ha en återremiss för att utreda oklarheterna, men de borgerliga ville införa valfriheten och då blev det så.
Frågan kommer nu upp i fullmäktige för slutgiltigt avgörande. Där räcker det med en tredjedels majoritet för att skicka tillbaka ärendet vilket kommer att bli fallet. Därmed försenas ärendet mer än om de borgerliga hade gått med på återremiss redan i kommunstyrelsen.

Båda parter är eniga om att det här inte betyder att man med säkerhet sparar pengar. För det moderata kommunalrådet Margareta Löfgren handlar det snarare om en principsak.

– Höjer man kvalitén och spetsar till den, både för för de här företagen eller inom kommunen, så är det ekonomi på sikt. Man får mer ut för varje insatt krona, säger Margareta Löfgren.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se