Svenljunga

Pelletsfabrik ryker för mycket

Miljödomstolen låter inte pelletsfabriken EME Energiproduktion i Sexdrega slippa undan ett tidigare utsläppskrav. Däremot får man uppskov tills nästa år.

Det är stoft från rökgaser i anläggningen som måste minska. Miljö- och byggnämnden i Svenljunga har tidigare beslutat om ett vite på fyra miljoner kronor om inte utsläppen minskades till den förste oktober i år.

Företaget överklagade till Länstyrelsen som höll fast vid beslutet. Nu säger även Miljödomstolen att utsläppen måste minska, men företaget får förlängd tid att klara det till den första juni nästa år.